Tag Archives: Bitlis

Photographs in Words 17 – Sheikh Baba

Sheikh Baba was among those Kurdish Muslim spiritual leaders from the East of Turkey who, in the 1920’s, were forced into exile in the Western provinces of the country. Outside the door of his Edirnekapi home in Istanbul, two policemen … Continue reading

Posted in History, Photographs in Words | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sözle Fotoğraflar 17 – Şeyh Baba

Şeyh Baba, 1920’lerde ‘Mecburi İskan’a tabi tutularak, Doğu vilayetlerinden Batı vilayetlerine sürgüne gönderilen  Kürt din adamları arasındaydı. İstanbul’da Edirnekapı’da oturduğu evin kapısının önünde iki polis, odasında yanında iki ayrı  kılıf içinde Kur’an ve Şeref Han’ın Şerefname’si devamlı dururdu. Çocuklarını ana … Continue reading

Posted in Sözle Fotoğraflar, Tarih | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment