Monthly Archives: March 2015

Photographs in Words 30 – Europe 4/4

Saudade* Years later, arriving in London, T revisited Victoria railway station. There were no longer any elderly volunteer ladies to help lost passengers. Neither was there the hotel they had recommended. He walked in the direction of the obelisk near … Continue reading

Posted in Photographs in Words | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sözle Fotoğraflar 30 – Avrupa 4/4

Saudade * T. abi yıllar sonra Londra’ya varınca, Victoria tren istasyonuna gitti. Ne kaybolan yolculara yardım eden gönüllü yaşlı hanımlar, ne de onların tavsiye ettiği otel vardı. Thames nehrinin kıyısındaki, bir benzeri İstanbul’da, Sultanahmet meydanında bulunan Obelisk’e kadar yürüyüp yolun … Continue reading

Posted in Sözle Fotoğraflar | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment